Možnosti využití

Nabízíme autorský výukový software pro děti a dospělé. Programy jsou určeny pro rozvoj řeči a komunikace a upevnění některých dalších dovedností u zdravé populace a u uživatelů s mírným až středně těžkým handicapem. V každém z titulů se procvičuje něco jiného: tvoření hlasu, výslovnost, čtení, psaní, počítání, paměť, sluchová diferenciace, zrakové vnímání, logické a časoprostorové vztahy atd. Vždy je k dispozici řada nastavitelných parametrů, aby bylo možné vhodně přizpůsobovat potřebnou úroveň obtížnosti. Nejsme pouze distributory souborů - za zvolenými metodickými postupy, psanými texty i grafickým uspořádáním si stojíme, protože jsme je vytvářeli s určitým záměrem. Věříme, že Vám náš software přinese co největší užitek.
Mentio fotografie

Děti

V předškolním věku lze výukové programy použít na procvičení výslovnosti, jako součást přípravy na návštěvu logopedie, či jen tak pro zábavu a potěšení. U dětí s těžšími vadami řeči, vývojovou dysfázií, autismem, sluchovým nebo mentálním postižením a kombinovanými vadami jsou vhodným doplňkem terapie.

Dospělí

Dospělí trpící afázií či jinými poruchami řeči v důsledku úrazu, mozkové příhody, degenerativních neurologických onemocnění (např. Alzheimerovy choroby u seniorů) atd. mohou po poradě s lékařem programy využít v rámci rehabilitace k rozvoji jazykových dovedností a k posílení psychických funkcí.

Pro školy

V mateřských školách najde náš software uplatnění zejména během logopedické prevence. Na 1. stupni ZŠ doporučujeme používat vybrané tituly pro práci s dětmi s SPU, integrovanými žáky, dětmi se sociálním handicapem apod. Velice vhodné je využití programů na speciálních školách v rámci SPC.

Pro terapeuty

Tituly řady Mentio mají své místo v mnoha logopedických ambulancích, v nemocnicích, domovech důchodců a ústavech sociální péče. Slouží zde jako stimulační a motivační prostředek v rámci odborné intervence (rehabilitace, ergoterapie). Nabízíme i software pro dokumentaci výsledků.

Tituly Mentio

Mentio Zvuky

Rozpoznávání zvuků a trénink sluchové paměti

určování zvuků výběr z možností je to tak správně? utvořte dvojice řada zvuků skupiny zvuků napodobování asociace zvukové pexeso zvuky na pozadí součástí programu je i orientační audiotest

Mentio Hádanky

Úkoly na kontrolu rozumění textu a rozvoj logického myšlení

fonematické páry slova s podobným významem, s podobnou skladbou hlásek či začínající na stejné písmeno výběr z obrázků kontrola pravopisu psací písmo

Mentio Slovesa

60 činností z běžného života

ke každé činnosti čtveřice obrázků tvořící dějovou posloupnost popisky k vyobrazením v různých mluvnických kategoriích barevné provedení, nebo černobílé kontury tisk obrázků

Mentio Nakupování

Početní úlohy podporující samostatnost v obchodě a při zacházení s penězi

poznávání mincí a bankovek co je nejdražší řazení podle ceny kolik mám v peněžence bude stát nákup mám dost peněz? jak zaplatit přesně patří do ledničky

Paměťová cvičení Mentio MM

Soubor úloh na procvičení paměti

které obrázky byly na obrazovce na kterém místě přesuny dle instrukcí rozmístění podle popisu nastavitelná délka prezentace vzoru volitelný počet položek k zapamatování

Mentio Hlas

Program pro nácvik fonace a modulace hlasu

tvoření hlasu načasování fonace rozlišování znělých a neznělých hlásek představa intenzity a výšky tónu udržení hlasitosti a výšky v určitém rozmezí střídání vysokých a nízkých frekvencí vizuální zpětná vazba pomocí kreslených obrázků

Souhrnný přehled titulů k vytištění naleznete zde.

Specifikace zařízení

Počítačové programy řady Mentio jsou určeny pro stolní PC, notebooky a tablety s operačním systémem Microsoft Windows. Lze s nimi pracovat i na dotykové obrazovce. Software nevyžaduje žádné speciální vybavení, postačí běžný moderní počítač ve standardní kvalitě. Pokud budete chtít využívat zvukové funkce, doporučujeme pouze přikoupit kvalitnější mikrofon a sadu reproduktorů.

Programy jsou určeny pro Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 a Windows 11. Systémy mohou být v 32-bitové i 64-bitové verzi.

Operační systémy Windows RT, Android, Linux a iOS nebo počítače Apple jsou pro provozování softwaru řady Mentio nevhodné.

Podrobnější informace o technických parametrech potřebného zařízení jsou Vám k dispozici zde.

Uživatelské licence k softwaru Mentio můžete zakoupit na tomto webu. Objednávku začněte sestavením kombinace licencí v ceníku.

GoPay   GoPay   GoPay   GoPay   bankovní převod podle faktury