Certifikováno pro interaktivní tabuli
Registrováno pro školskou síť (INDOŚ):
RS00134  a  RS00135 na Seznamu výukového a vzdělávacího softwaru MŠMT:
330, 331, 332, 333 / 2005

Adresa:
Mentio
Mgr. Marta Petržílková
Na Průhonu 651/15
181 00  Praha 8 - Čimice

Telefon:
233 543 459

E-mail:
mentio@mentio.cz

ODKAZY:

Ceník

Windows 8

Prezentace programů

Popis
programů

Soubory
ke stažení

Kontaktní
adresa

Řešení
potíží

Zajímavé
odkazy


Jaký USB mikrofon
použít pro program
Mentio Hlas?


Jakou USB
zvukovou kartu
použít pro program
Mentio Hlas?

 

JAK OBJEDNAT PROGRAMY MENTIO?

233 543 459
mentio@mentio.cz

Nechte nám vzkaz, ozveme se Vám

Počítačové programy Mentio – výukový software pro děti a dospělé se speciálními potřebami. Čtení, psaní, výslovnost, počítání, manipulace s penězi, paměťová cvičení, zrakové vnímání, logické a časoprostorové vztahy, rozvoj komunikačních dovedností.

Možnosti využití:

V předškolním věku pro zábavu a potěšení či jako součást logopedické terapie.

Na 1. stupni ZŠ jako aktivizační doplněk výuky, pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení (SPU), integrovanými žáky, dětmi se sociálním handicapem apod.

Na zvláštních, pomocných a jiných speciálních školách jako stimulační a motivační prostředek u dětí s vadami řeči, vývojovou dysfázií, autismem, sluchovým postižením, mentálním postižením a kombinovanými vadami.

V nemocnicích, ústavech sociální péče a domovech důchodců v rámci ergoterapie, pro práci s dospělými trpícími ztrátou řeči v důsledku mozkové příhody (afázie), seniory s Alzheimerovou chorobou apod.

V domácím prostředí pro postižené, kteří počítačové programy využíjí jako součást intenzivní rehabilitace řeči a psychických funkcí.

Chcete-li si kopie obrazovek lépe prohlédnout, klikněte myší na příslušný obrázek, nebo spusťte Prezentaci programů (vlevo dole).

Mentio Nahrávání, frekvenční analýza

   

 

Mentio Hlas, popis, cvičení

   

 

Mentio Zvuky, popis, cvičení

   

 

Mentio Audiotest (součást programu Mentio Zvuky)

   

 

Mentio Hádanky, popis, cvičení

   

 

Mentio Nakupování, popis, cvičení

   

 

Mentio Slovní zásoba, popis, cvičení

   

 

Mentio MM, popis, cvičení

     

 

Mentio Skládačky, popis, cvičení

   

 

Mentio Slovesa, popis, cvičení

   

 

Obrazové moduly
pro programy Mentio Slovní zásoba, Mentio Skládačky a Mentio Nakupování

 Popis programů

ke stažení

Prezentace
programů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Marta Petržílková, 2016
Mentio® je registrovaná ochranná známka.


Veškeré dotazy a připomínky posílejte prosím na adresu: mentio@mentio.cz.
Můžete nám také poslat zprávu.