Mentio Zvuky  Mentio Zvuky

prázdný prostor

Popis programu

Program "Mentio Zvuky (Rozpoznávání zvuků a trénink sluchové paměti)" obsahuje 200 zvuků z běžného života a další stovky zvukových podnětů. Součástí programu je i audiotest, s jehož pomocí lze v případě pochybností rychle a jednoduše zhodnotit kvalitu sluchu testované osoby.

Úkoly zahrnují určování, o jaký zvuk se jedná, přiřazování zvuků k obrázkům (resp. k psané či mluvené podobě slov), identifikaci zvuku, který se v řadě vyskytl dvakrát, práci se skupinami zvuků, napodobování slyšeného, zvukové asociace a hru zvukové pexeso. Všechna cvičení je možno použít v různých obměnách.

V případě zájmu lze zvuky pouštět i na pozadí šumu (hluk restaurace, zurčení potůčku apod.).

Program též umožňuje kromě standardního způsobu přehrávání měnit hlasitost reprodukce v průběhu cvičení a přehrávat zvuky jen do levého, nebo do pravého sluchátka zvlášť, popř. pravé a levé sluchátko (reproduktor) náhodně střídat.

 

ilustrační obrázek

 

Hlavní menu

Náročnost řešených úkolů závisí na nastavení parametrů v hlavním menu. U většiny cvičení uživatel předem určuje, s kolika zvuky najednou se chystá pracovat, zda má být zvuk doplněn obrázkem, psanou, či mluvenou podobnou slov a v případě zvukových řad vybírá také délku intervalu mezi jednotlivými podněty.

Zvuky z dodané sady lze libovolně kombinovat a vytvářet z nich vlastní skupiny, sestavené na míru podle zájmu a individuálních potřeb uživatelů. Tlačítka s texty využívají malou i velkou abecedu a psací písmo.

 

Mentio Zvuky, hlavní menu

 

Uživatelská příručka

Příručka s podrobnými informacemi o programu "Mentio Zvuky" je Vám k dispozici zde:

 

Mentio Zvuky       Mentio Zvuky

 

Stejné informace jako v uživatelské příručce jsou uvedeny také v nápovědě, kterou můžete vyvolat kdykoli během práce s programem stlačením klávesy F1.

Uživatelské příručky k ostatním titulům najdete na stránce Ke stažení.

ilustrační obrázek

 

Demo verze

Program "Mentio Zvuky" si můžete nainstalovat ve zkušební verzi z následujícího instalačního souboru:

 

Mentio Zvuky       Mentio Zvuky
verze 3.6 (26),  76,7 MB

 

Instalační soubory k plné verzi a demo verzi jsou identické. Do doby, než do registrační tabulky zadáte přístupová hesla a další licenční údaje, ale bude program pracovat pouze v režimu s omezenými funkcemi. Postačí to však na potvrzení funkčnosti instalace, prohlédnutí designu a vyzkoušení způsobu ovládání daného titulu. Více informací o demo verzi najdete zde.

 

ilustrační obrázek

 

Cvičení

Cvičení A: Určování zvuků

Na obrazovce uvidíte rámeček s dvojitou notou. Po jejím zmáčknutí se přehraje zvuk, jehož zdroj máte určit. Zvuk lze doplnit obrázkem a psanou i mluvenou podobou cílového slova.

Mentio Zvuky, určování zvuků

 

Cvičení B: Výběr z možností 1

Podobně jako v předchozím cvičení uvidíte na obrazovce rámeček s dvojitou notou. Po jejím zmáčknutí se přehraje zvuk, jehož zdroj máte určit. Správné řešení je možné vybírat ze 2-4 možností. V závislosti na nastavení parametrů v hlavním menu se jednotlivé varianty zobrazí formou obrázku, resp. v psané, či mluvené podobě slov.

Mentio Zvuky, výběr z možností 1

 

Cvičení C: Výběr z možností 2

Na obrazovce se ukáže obrázek (popř. tlačítko s textem, anebo amplion přehrávající mluvenou podobu slova). V horní části obrazovky dále uvidíte 2-8 not s číslicemi. Kliknutím na notu se přehraje zvuk. Úkolem je zmáčknout číslici pod notou, která skrývá zvuk, jehož zdrojem je předmět na obrázku (slovo na tlačítku).

Mentio Zvuky, výběr z možností 2

 

Cvičení D: Je to tak správně?

V levé části obrazovky uvidíte rámeček s dvojitou notou. Po jejím zmáčknutí se přehraje zvuk. V rámečku napravo bude obrázek, resp. tlačítko s textem, či amplion skrývající mluvenou podobu slova. Úkolem je určit, zda věc na obrázku (předmět napsaný na tlačítku) skutečně vydává zvuk, který jste slyšeli.

Mentio Zvuky, je to tak správně

 

Cvičení E: Utvořte dvojice

V horní části obrazovky uvidíte 2-8 not. Pod nimi bude stejný počet obrázků (resp. tlačítek s textem, či ampliónů s mluvenou podobou slov) a rámečků s číslicemi. Kliknutím na notu se přehraje zvuk. Vaším úkolem bude postupně si zvuky poslechnout a po přehrání zmáčknout číslici označující předmět, který tento zvuk vydává.

Mentio Zvuky, utvořte dvojice

 

Cvičení F: Řada zvuků

V hlavním menu si nastavíte, s kolika zvuky budete chtít pracovat (2-5) a délku intervalu mezi jejich přehráváním (0,2-2,4 s). Kliknutím na dvojitou notu se začnou zvuky přehrávat jeden po druhém, přičemž jeden z nich uslyšíte dvakrát. Vaším úkolem bude označit obrázek (resp. tlačítko s textem, nebo ampliónem) představující zdroj zvuku, který se v řadě opakoval.

Mentio Zvuky, řada zvuků

 

Cvičení G: Skupiny zvuků

V hlavním menu si nastavíte, kolik zvuků budete chtít do skupiny zařadit (2-7) a délku intervalu mezi jejich přehráváním (0,2-2,4 s). Kliknutím na horní dvojitou notu se začnou – jeden po druhém – přehrávat zvuky z první skupiny, kliknutím na spodní dvojitou notu se přehrají zvuky ze skupiny druhé. Úkolem je označit, zda byly skupiny stejné, nebo různé. V závislosti na nastavení parametrů v hlavním menu je možné stanovit, zda se mají skupiny lišit druhem zvuku, pořadím přehrávaných zvuků, nebo obojím.

Mentio Zvuky, skupiny zvuků

 

Cvičení H: Napodobování

Po kliknutí na dvojitou notu postupně uslyšíte 41 zvuků, které je možné jednoduše napodobit (tleskání, klapání jazykem, foukání, kašlání apod.). Úlohy slouží k procvičení obličejového svalstva a vyvolání pohybové reakce na zvukový podnět. V případě potřeby je možné stisknout tlačíko "Nápověda", po jehož zmáčknutí se v dolní části obrazovky odkryjí rámečky s částmi těla, popř. i s předměty, které je při napodobování třeba použít.

Mentio Zvuky, napodobování

 

Cvičení I: Asociace

Na obrazovce uvidíte rámeček s dvojitou notou a 2-4 obrázky (resp. tlačítka s textem, nebo ampliónem). Vaším úkolem bude označit, co má nějakou souvislost se zvukem, který jste slyšeli. Ozve-li se např. po zmáčknutí dvojité noty zvuk parníku, bude za správné řešení považováno slovo "řeka", protože "loď pluje po řece". Podobně u zvuku hasičské sirény nebude řešením "hasičské auto", které zvuk vydává, ale "oheň". Příslušné zdroje zvuku se mezi nabízenými možnostmi nebudou objevovat.

Mentio Zvuky, asociace

 

Cvičení J: Zvukové pexeso

Zvukové pexeso lze hrát ve variantě "s obrázky", nebo "bez obrázků". V obou případech si v hlavním menu můžete nastavit počet dvojic, které se budou ve cvičení používat (2-6), způsob hodnocení jednotlivých pokusů a zda mají vyřešené dvojice mizet, nebo ne. U varianty "bez obrázků" jsou navíc k dispozici tematicky uspořádané minisady: můžete si vybrat, zda chcete do pexesa zařadit šest různých zvuků vlaku, šest různých "telefonů", "chrastítek" apod. Řešení je pak mnohem obtížnější, než kdybyste pracovali s náhodně vybranými zvuky, jež spolu navzájem nesouvisejí.

Mentio Zvuky, zvukové pexeso

 

Cvičení K: Audiotest

Cílem audiotestu je orientačně posoudit kvalitu sluchu testované osoby a přispět tak k včasnému odhalení případné poruchy. V testu se pracuje s čistými tóny – zjišťování reakcí na složitější zvukové podněty umožňují ostatní cvičení obsažená v programu Zvuky. Audiotest používá 14 různých frekvencí (výšek) tónů v rozmezí od 20 Hz do 20 kHz v kombinaci s 20 hladinami akustického tlaku (hlasitostí tónů) v rozsahu 80 decibelů (od -10 do -90 dB). Výběr tónů k testování probíhá ručně, nebo automaticky, samozřejmostí je možnost načítat a ukládat výsledky testování a zpracování výsledků v grafické podobě.

Mentio Zvuky, audiotest

Podrobnější informace týkající se Audiotestu naleznete zde.

 


© 2024 - Jan Petržílka, Marta Petržílková Mentio® je registrovaná ochranná známka