Mentio Audiotest   Audiotest

prázdný prostor

Popis

Audiotest je součástí softwarového titulu "Mentio Zvuky".

Počítač během testu generuje tóny podle nastavených frekvencí a s různou hlasitostí. Tyto tóny jsou přehrávány pomocí sluchátek do levého, nebo pravého ucha, popř. do obou uší zároveň.

Vždy, když testovaná osoba přehrávaný tón uslyší, stiskne mezerník na klávesnici, nebo gestem či jiným domluveným způsobem dá pokyn tomu, kdo program obsluhuje místo ní.

Celý proces může být ovládán ručně pomocí přehledného grafického panelu, anebo řízen programem. V případě automatického testování počítač takto změří reakce na zvukové podněty postupně v celém slyšitelném rozsahu.

Mějte však, prosím, na paměti, že ačkoli se jedná o nástroj sloužící k orientačnímu změření citlivosti sluchu, tento způsob testování nemůže nahradit oficiálně kalibrovanou laboratoř. V případě jakýchkoli pochybností či při podezření na sluchovou vadu je potřeba se obrátit na odborné pracoviště.

 

ilustrační obrázek

 

Nastavení

Možnosti nastavení Audiotestu:

  • Rovnoměrné (20, 34, 58, 98, 168, 285, 485, 825, 1403, 2388, 4062, 6910, 11756 a 20000 Hz), nebo zjednodušené (60, 125, 250, 500 Hz a 1, 2, 3, 4, 6, 8 a 12 kHz) rozložení frekvencí.
  • Rozsah hlasitosti 80 dB.
  • Délka tónu 300, 400, nebo 500 ms.
  • Režim práce s ručním ovládáním, s automatickým řízením, nebo ručním ovládáním bez časového limitu pro uživatele, kteří reagují na podněty pomalu.
  • Funkce umožňující jednoduchou kalibraci s cílem zajistit opakovatelnost měření.
  • V případě potřeby je možno ovládací panel zakrýt abstraktním motivem, aby nebylo vidět, jak automaticky řízený test pokračuje.

Výstupem testování je jednoduchý audiogram.

 

Audiotest
Audiotest
Audiotest

 

Uživatelská příručka

Příručka s podrobnými informacemi o programu "Mentio Zvuky" je Vám k dispozici zde:

 

Mentio Zvuky       Mentio Zvuky

 

Stejné informace jako v uživatelské příručce jsou uvedeny také v nápovědě, kterou můžete vyvolat kdykoli během práce s programem stlačením klávesy F1.

Uživatelské příručky k ostatním titulům najdete na stránce Ke stažení.

ilustrační obrázek

 

Demo verze

Program "Mentio Zvuky" si můžete nainstalovat ve zkušební verzi z následujícího instalačního souboru:

 

Mentio Zvuky       Mentio Zvuky
verze 3.6 (26),  76,7 MB

 

Instalační soubory k plné verzi a demo verzi jsou identické. Do doby, než do registrační tabulky zadáte přístupová hesla a další licenční údaje, ale bude program pracovat pouze v režimu s omezenými funkcemi. Postačí to však na potvrzení funkčnosti instalace, prohlédnutí designu a vyzkoušení způsobu ovládání daného titulu. Více informací o demo verzi najdete zde.

 

ilustrační obrázek

 


© 2024 - Jan Petržílka, Marta Petržílková Mentio® je registrovaná ochranná známka