Porovnání programů


Ve spodní části této stránky jsme pro Vás připravili přehledné srovnání všech počítačových programů řady Mentio.

V první tabulce jsou uvedeny dovednosti, které je možné prostřednictvím označených softwarových titulů procvičovat.

  • Značka znamená, že program je pro procvičování dané dovednosti přímo určen, tj. že obsahuje cvičení zaměřená na uvedenou dovednost, nebo že nastavení parametrů v hlavním menu umožňuje procvičování této dovednosti v rámci řešení jiných úkolů (např. u titulu "Mentio Hádanky" lze volit mezi zvukovými, nebo psanými podněty, řešení lze označit kliknutím na příslušné tlačítko, nebo je možné jej samostatně napsat apod.).
  • Značka v první tabulce znamená, že primární zaměření daného programu je sice jiné, avšak s trochou kreativity jej lze úspěšně využít i pro označenou dovednost (např. titul "Mentio Hlas" je primárně určen pro nácvik fonace a modulace, ale díky tomu, že se v určitých cvičeních pracuje s rozlišením šepotu vs. tvoření hlasu, jej lze úspěšně využít i pro rozlišení znělých a neznělých hlásek).

Druhá tabulka poskytuje informace o typu ilustrací, které jsou v programech použity, a o zastoupení různých funkcionalit (využití zvukových funkcí, způsob zadávání instrukcí, možnost tisku obrázků, možnost sestavení vlastní sady slov dle individuálních potřeb uživatele, automatické zpracování záznamů s informacemi o průběhu cvičení).

  • Značka ve druhé tabulce znamená, že program danou funkcionalitu zahrnuje.
  • Značka ve druhé tabulce znamená, že možnost využití příslušné funkce vyžaduje aktivní přispění uživatele (konkrétně v programu "Mentio Nahrávání" je pro sestavení standardizované charakteristiky zaznamenaného řečového projevu nutné, aby uživatel v připraveném prostředí pro popis nahrávek na jednotlivých jazykových rovinách označil soubor pozorovaných jevů).

V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám s výběrem titulů poradíme.

 

ilustrační obrázek

 

Procvičované dovednosti

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX Slovní zásoba Mentio Slovesa Mentio Hádanky Mentio Zvuky Mentio Hlas Mentio Nakupování Paměťová cvičení Mentio Skládačky Mentio Nahrávání
Náhled
Fonace a modulace        
Produkce řeči                
Správná výslovnost        
Cílené pojmenování        
Čtení (tiskací p.)                    
Čtení (psací p.)    
Opis (tiskací p.)    
Psaní (tiskací p.)        
Rozlišování zvuků    
Rozumění čtenému            
Rozumění slyšenému    
Slova souřadná    
Početní dovednosti    
Trénink paměti    
Části a celek    
Časová posloupnost    
Slovní zásoba Mentio Slovesa Mentio Hádanky Mentio Zvuky Mentio Hlas Mentio Nakupování Paměťová cvičení Mentio Skládačky Mentio Nahrávání

 

 

Parametry a funkce

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX Slovní zásoba Mentio Slovesa Mentio Hádanky Mentio Zvuky Mentio Hlas Mentio Nakupování Paměťová cvičení Mentio Skládačky Mentio Nahrávání
Náhled
Fotografie                    
Kreslené obrázky        
Přehrávání zvuků                
Nahrávání uživatele        
Přehrávání nahraného        
Zvukové pokyny    
Písemné pokyny                            
Vlastní výběr                        
Tisk fotek/obrázků                    
Prodrobné vyhodnocení                                
Záznam nastavení                                
Archivace nahrávek    
Slovní zásoba Mentio Slovesa Mentio Hádanky Mentio Zvuky Mentio Hlas Mentio Nakupování Paměťová cvičení Mentio Skládačky Mentio Nahrávání

 

ilustrační obrázek

 


© 2024 - Jan Petržílka, Marta Petržílková Mentio® je registrovaná ochranná známka