Mentio Paměťová cvičení Mentio MM  Paměťová cvičení Mentio MM

prázdný prostor

Popis programu

Program "Paměťová cvičení Mentio MM (Soubor úloh na procvičení paměti - Memory Management)" obsahuje čtyři typy cvičení zaměřené na trénink krátkodobé paměti, nácvik pozornosti a soustředění, rozumění psanému textu, rozlišování číslic a tvarů a pochopení prostorových pojmů "nad", "pod", "vlevo", "vpravo" a "vedle".

Prostřednictvím hlavního menu je možné individuálně nastavit počet předmětů určených k zapamatování, délku prezentace vzoru, typ písma (velká/malá abeceda) a některé další parametry.

Program byl zpracován pro děti školního věku a dospělé se specifickými potřebami. U dětí předškolního věku je jeho použití omezeno tím, že se v průběhu procvičování na obrazovce objevují psané pokyny, které má uživatel za úkol plnit. Je-li však možnost, aby s dítětem prováděl cvičení někdo, kdo mu bude pokyny z obrazovky předčítat, lze použití programu i u takto malých dětí jen doporučit.

 

ilustrační obrázek

 

Hlavní menu

Prostřednictvím hlavního menu uživatel vybírá typ cvičení a nastavuje počet předmětů určených k zapamatování, délku prezentace vzoru, druh písma (velká/malá abeceda) a některé další parametry. V případě úkolů, v nichž se pracuje s psanými pokyny, má také možnost určit, zda mají být texty s pokyny viditelné po celou dobu řešení úlohy, nebo zda tyto texty po určité době z obrazovky zmizí.

Paměťová cvičení Mentio MM, hlavní menu

 

Uživatelská příručka

Příručka s podrobnými informacemi o programu "Mentio MM" je Vám k dispozici zde:

 

PDF       Paměťová cvičení Mentio MM

 

Stejné informace jako v uživatelské příručce jsou uvedeny také v nápovědě, kterou můžete vyvolat kdykoli během práce s programem stlačením klávesy F1.

Uživatelské příručky k ostatním titulům najdete na stránce Ke stažení.

ilustrační obrázek

 

Demo verze

Program "Paměťová cvičení Mentio MM" si můžete nainstalovat ve zkušební verzi z následujícího instalačního souboru:

 

Paměťová cvičení Mentio MM       Paměťová cvičení Mentio MM
verze 3.6 (26),  9,16 MB

 

Instalační soubory k plné verzi a demo verzi jsou identické. Do doby, než do registrační tabulky zadáte přístupová hesla a další licenční údaje, ale bude program pracovat pouze v režimu s omezenými funkcemi. Postačí to však na potvrzení funkčnosti instalace, prohlédnutí designu a vyzkoušení způsobu ovládání daného titulu. Více informací o demo verzi najdete zde.

 

ilustrační obrázek

 

Cvičení

Cvičení A: Výběr obrázků

Podnět: vzor určený k zapamatování, 1-6 obrázků dle volby v hlavním menu. Úkolem je kliknout v horní řadě na ty obrázky, které se předtím objevily v pravé části obrazovky jako vzor. Na pořadí, v jakém budou obrázky označeny, nezáleží.

Paměťová cvičení Mentio MM, výběr obrázků

 

Cvičení B: Výběr a poloha

Podnět: vzor určený k zapamatování, 1-9 obrázků dle volby v hlavním menu. Úkolem je zapamatovat si obrázky ze vzoru včetně jejich umístění, vybrat je pomocí myši z horní řady a přesunout na správné místo.

Paměťová cvičení Mentio MM, výber a poloha

 

Cvičení C: Obrázky na čísla

Podnět: pokyny na obrazovce, 1-9 obrázků dle volby v hlavním menu. Úkolem je přesunout v souladu s psanými pokyny obrázky z horní řady na číslice v mřížce. V závislosti na nastavení parametrů v hlavním menu se čísla v mřížce zobrazují popořadě, nebo přeházeně a v pokynech mohou být definovány slovy (např. "tři"), anebo číslicemi ("3").

Paměťová cvičení Mentio MM, obrázky na čísla

 

Cvičení D: Rozmístění podle popisu

Podnět: pokyny na obrazovce, 1-8 obrázků dle volby v hlavním menu. Úkolem je přidávat k obrázku, který se na začátku úlohy objeví v mřížce, z horní řady další podle pokynů na obrazovce.

Paměťová cvičení Mentio MM, rozmístění podle popisu

 


© 2024 - Jan Petržílka, Marta Petržílková Mentio® je registrovaná ochranná známka