Mentio Hádanky  Mentio Hádanky

prázdný prostor

Popis programu

Program "Mentio Hádanky (Úkoly na kontrolu rozumění textu a rozvoj logického myšlení)" obsahuje 240 hádanek uspořádaných do čtyř skupin podle úrovně obtížnosti.

Každá věc určená k uhádnutí je charakterizována třemi větami. Úkolem je přečíst si zobrazené texty (resp. poslechnout si jejich zvukovou podobu) a na základě poskytnutých informací zjistit, o jakou věc se jedná.

Zavádějící výrazy volitelně zahrnují slova s podobnou skladbou hlásek, s podobným významem, začínající na stejné písmeno a slova nesmyslná, se zpřeházenými písmeny.

Cvičení lze provádět také pouze sluchovou cestou, jen na základě zvukových podnětů.

 

ilustrační obrázek

 

Hlavní menu

Prostřednictvím hlavního menu má uživatel možnost ovlivnit úroveň obtížnosti jednotlivých hádanek, typ písma a strukturu výrazů, které se budou nabízet jako slova zavádějící. V závislosti na nastavení parametrů lze také využívat nápovědu obrázkem a prvním písmenem, cvičení provádět pouze sluchovou cestou a řešení dopisovat přes klávesnici, anebo vybírat z několika možností.

Při práci s dětmi mladšího školního věku doporučujeme nechat věty zobrazit psacím písmem a volitelné parametry u dopisování přes klávesnici nastavit tak, aby práce s počítačem navazovala na již probrané pravopisné jevy. Šikovní předškoláci zase ocení možnost výběru takové sady cvičení, u které dokážou slova napsat správně i bez znalosti gramatiky.

 

Mentio Hádanky, hlavní menu

 

Tisk obrázků a sestavení vlastní sady slov

Obrazovka pro sestavení vlastní sady slov a tisk obrázků je přístupná přes tlačítko "Služby" v hlavním menu.

Program umožňuje vytvářet z dodaného souboru vlastní sady hádanek a ty potom zařadit do procvičování. Záleží jen na Vás, které výrazy a podle jakého klíče si do vlastní sady vyberete.

Obrázky se tisknou celkem v pěti různých velikostech (1, 2, 4, 8 nebo 16 obrázků na stránku), s doprovodnými texty, nebo bez textů, a mají kolem sebe tenký rámeček, aby se stránka dala snadno rozstříhat na kartičky.

 

Mentio Hádanky, vlastní sady slov

 

Uživatelská příručka

Příručka s podrobnými informacemi o programu "Mentio Hádanky" je Vám k dispozici zde:

 

PDF       Mentio Hádanky

 

Stejné informace jako v uživatelské příručce jsou uvedeny také v nápovědě, kterou můžete vyvolat kdykoli během práce s programem stlačením klávesy F1.

Uživatelské příručky k ostatním titulům najdete na stránce Ke stažení.

ilustrační obrázek

 

Demo verze

Program "Mentio Hádanky" si můžete nainstalovat ve zkušební verzi z následujícího instalačního souboru:

 

Mentio Hádanky       Mentio Hádanky
verze 3.6 (26),  97,7 MB

 

Instalační soubory k plné verzi a demo verzi jsou identické. Do doby, než do registrační tabulky zadáte přístupová hesla a další licenční údaje, ale bude program pracovat pouze v režimu s omezenými funkcemi. Postačí to však na potvrzení funkčnosti instalace, prohlédnutí designu a vyzkoušení způsobu ovládání daného titulu. Více informací o demo verzi najdete zde.

 

ilustrační obrázek

 

Cvičení

Cvičení (1. část)

Políčko pro obrázek zpočátku zůstává záměrně zakryté.

U výběru řešení z několika variant je možné ovlivnit složení zavádějících slov. Program umí nabízet slova s podobnou skladbou hlásek (fonematické páry a slova podobně znějící), slova s podobným významem (pojmenování pro věci, které by uživatel mohl považovat za správné řešení, kdyby špatně porozuměl obsahu sdělení), slova začínající na stejnou hlásku a slova se zpřeházenými písmeny.

Mentio Hádanky, cvičení 1. část

 

Cvičení (2. část)

To, zda se ve cvičeních budou zobrazovat texty, obrázky s amplionkem umožňující přístup ke zvukovým nahrávkám, či kombinace obojího, je dáno nastavením parametrů v hlavním menu.

Veškeré věty ve cvičeních i všechna zavádějící slova u výběru řešení jsou v programu obsaženy také ve zvukové podobě: psané texty je tedy možné vypnout, popř. používat obě podoby vět najednou.

Mentio Hádanky, cvičení 2. část

 

Cvičení (3. část)

Při vypnutém výběru z několika možností je třeba správné řešení dopsat přes klávesnici.

Uživatelům je k dispozici pravopisný filtr, jehož pomocí lze ovlivnit výběr hádanek tak, aby dopisovaná slova obsahovala, resp. neobsahovala, určité pravopisné jevy. Alternativně je možné správné řešení opisovat podle vzoru, nebo přepisovat zvukovou podobu slova do podoby psané.

Mentio Hádanky, cvičení 3. část

 

Cvičení (4. část)

Pro označení správného řešení je také možné použít výběr z několika obrázků. I u této varianty se uživatel může rozhodnout, zda bude na chtít na správný obrázek kliknout myší, či zda mu více vyhovuje dopisování slov pomocí klávesnice.

Složení hádanek lze opět ovlivnit nastavením úrovně obtížnosti v hlavním menu a prostřednictvím gramatických jevů zařazených do procvičování v rámci pravopisného filtru.

Mentio Hádanky, cvičení 4. část

 


© 2024 - Jan Petržílka, Marta Petržílková Mentio® je registrovaná ochranná známka